TUSE NÆS LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV
Foreningen
Foreningen
Arkivet
Arkivet
Bliv medlem
Bliv medlem
Links
Links
Kontakt
Kontakt
 
Forrige arrangementer (vis)
Fremtidige arrangementer (skjul)

På grund af Covid-19 har vi desværre måttet udsætte disse arrangementer, som vi ellers havde glædet os meget til. 

 

Besøg på Kystlivscentret på Holbæk havn

Skulle have været onsdag, den 29-04-2020 fra kl. 18:00 til ca. 20:00.

Bindende tilmelding til Mogens, tlf.: 30 59 16 66, mail : benthe@hs-web.dk senest den 15.04.2020. Der kræves mindst 20 deltagere.

Vi mødes på Kanalstræde 21 i Holbæk kl. 18:00. Hvis du mangler transport, skal du kontakte Mogens. Så vil han hjælpe med det.

Program (oplæg)

  • Velkommen, ved Ture Møller og Carsten Hviid
  • Rundvisning på kystlivscenteret, hvor vi kigger på de forskellige gl både og får historien bag, hvem var de ejet af og hvad var deres gøremål i fortiden,
  • Kaffe og the som Kystliv giver, kage må gerne medbringes
  • Bådebyggerne laver et rundholt og får lidt historie om bådbyggeres arbejde i gl dage ser på det gl værktøj som er kommet i brug igen. Rebslagerne slår
    et reb, og får historien omkring reb i gl dageforskellige typer, til hvad brug og af hvilke råmaterialer, (CarstenHviid, en af de eneste rebslaggere i Danmark)
  • Tak for i aften

Årets bustur

Skulle have været den 16.05.2020.

Turen skulle have gået til Den Gamle By i Århus

Vi mødes ved Hamanns gamle butik på Udbyvej, hvor bussen afgår kl. 07.00.

Vi kører fra Århus ca. kl. 14.00. – 14.30. 

Prisen: medlemmer: 250,00 kr. - ikke medlemmer: 400,00 kr. Dette indebærer, at man er medlem af foreningen resten af 2020.

I prisen indgår bustur, indgang til Den Gamle By og en frokost. Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding til Mogens, tlf. 30 59 16 66 eller mail benthe@hs-web.dk

Sidste tilmelding den 26.04.2020. Tilmeldingen er bindende.

Forening: Mogens Sørensen Fjordbakkevej 3. 4300 Holbæk • Arkiv: Udbyvej 42. Udby 4300 Holbæk