TUSE NÆS LOKALHISTORISK FORENING OG ARKIV
Foreningen
Foreningen
Arkivet
Arkivet
Bliv medlem
Bliv medlem
Links
Links
Kontakt
Kontakt
 

  Beretning fra Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv:

Arkivet modtog nogle s/h fotos, som adskildte sig fra mængden ved deres rimelig gode kvalitet og deres rigtig gode motivvalg og komposition. Endvidere var oplysningerne, at de var optaget og fremstillet af en kvinde.

Min historiske og fotografiske nysgerrighed bød mig, at lære lidt at kende om fotografen. Dette er ofte svært ud fra billederne alene, da fotografen almindeligvis befinder sig på den "forkerte side" af fotografiapparatet. Men her kom et par søde og venlige efterkommere mig til hjælp. Jette Pedersen fra Kisserup og Aase Jacobsen fra Grevinge gav både oplysninger om - og billeder af fotografen, som hed Karen Sofie.

Karen Sofie og hendes mand Niels Jacob Christensen drev "Svovlsbjerggaard", den yderste gård på det nord-østlige Tuse Næs. Desværre blev Karen Sofie enke i en alder af ca. 44 år, så hun afhændede gården og flyttede i 1918 til et lille hus i Kisserup By nær gadekæret. Huset blev i daglig tale kaldt "paradiset". I dag ved ingen hvorfor huset bar netop dette navn, men går man ind på billedsiden og ser på - specielt haven til huset, så giver det måske et fingerpeg.

Fra og i dette hus i Kisserup begyndte den nu enlige Karen Sofie at fotografere og fremkalde billeder. I sagens natur er det billeder fra Karen Sofies nærmeste omkreds, men herfra har Karen Sofie til gengæld en ganske enestående evne til at genskabe både stemning og historiske fakta i et og samme fotografi.

Prøv selv - på billedsiden - at betragte f.eks. "Brød - Jørgen". Se omgivelserne, se bilen, se mandens beklædning og se Jørgens stolte fremtoning - dengang var det ikke alle og enhver der kørte bil. Betænk hvor meget stemning og historiske oplysninger, der ligger i blot dette ene billede.

Desværre gav indleveringerne "kun" de billeder, der ses på billedsiden. Jeg føler mig overbevist om, at Karen Sofie har lavet mange, mange flere.

Arkivet vil være taknemmelig for flere "Karen Sofie billeder" - evt. blot til lån for kopiering.

Arkivlederen.

Forening: Mogens Sørensen Fjordbakkevej 3. 4300 Holbæk • Arkiv: Udbyvej 42. Udby 4300 Holbæk